Skip to main content

Sain vuodenvaihteessa 2020 vastuulleni Maker3D:n operatiivisen johdon, jotta CEO ja yrityksen pääomistaja voisi keskittyä rauhallisin mielin koti-isyyteen. Rima ja tavoitteet asetettiin korkealle. Minulla on selkeä näkemys miten asioiden kuuluisi olla. Oli selvää, ettei ilman kovaa työtä ja raakaa kyseenalaistamista hommaa tultaisi viemään kunnialla maaliin.

Otin yhdeksi ensimmäisistä hoidettavista projekteista talous- ja varastonhallinnan prosessien sekä ohjelmistojen päivittämisen vastaamaan tämän hetkistä tarvetta. Tarjonta taloushallinnon ohjelmistojen suhteen on hyvä. Oli selvää, ettei meidän tarvitse enää tyytyä johonkin tai tehdä kompromisseja sen suhteen mikä meille on tärkeää. Taloushallinnon ohjelmisto Procountor pistettiin vaihtoon ja tilalle valikoitui Netvisor. Se vastaa usealta osin monipuolisemmin tärkeäksi valikoituneita kriteereitä, ilman että jouduimme tinkimään niistä juurikaan. Netvisorin myötä päästiin aloittamaan varastonhallinnan uudistaminen ja tehostaminen vastaamaan tämän päivän tarpeita.

3D-tulostus.fi- verkkokaupan alusta integroitiin Flashnoden avustuksella kommunikoimaan Netvisorin kanssa kumpaankin suuntaan saumattomasti. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan tarkempaa, parempaa ja nopeampaa asiakaspalvelua. Minulle on tärkeää, että keskitymme jatkuvasti kehittämään verkkokauppatoimintaamme ja etsimme herkeämättä uusia mahdollisuuksia sen viemiseen eteenpäin.

Eräs tärkeimmistä tavoitteista on ollut rakentaa järkevän tasoinen kustannusseuranta ja saada tukea tarkempien raporttien muodossa päätöksentekoon.  Nyt koekäytössä on ohjelmisto, joka yhdistää ja analysoi automaattisesti eri taustajärjestelmissämme olevaa informaatiota ja tuottaa sen pohjalta haluttua tietoa.

Netvisor tarjosi ainakin ensisysäyksen uudenlaiselle järkevämmälle tavalle seurata projekteille käytettyä työaikaa ja kuluja. Sitä kautta tehokkuutta ja kannattavuutta pystytään kasvattamaan jo melko vähäisillä muutoksilla. Pystymme nyt löytämään helpommin ja nopeammin projektin tuottavuutta syövät ongelmakohdat ja etsimään niihin ratkaisut hukkaamatta aikaa.

Samaa matkaa Procountorin kanssa hyvästeltiin myös vanha tilitoimisto, joka ei enää vastannut tarpeeseemme. Ratkaisevaa tässä oli oivallus löytää toimisto, joka on olemassa meitä varten emmekä me heitä. Halusimme maksaa asiantuntemuksesta ja tiedosta, emme turhasta ja tuottamattomasta työstä. Suurien muutosten toteuttaminen niin nopeassa tahdissa hirvitti, mutta ei hirvitä enää. Nyt hymyilyttää.

Iso kiitos näiden projektien ja hankkeiden onnistumisesta kuuluu uudeksi tilitoimistoksemme valikoituneelle Likvidi Oy:lle ja erityisesti Kari Kinnuselle. Ilman Karia Procountorista siirtyminen Netvisoriin olisi ollut huomattavasti kivikkoisempaa ja hitaampaa.

Näiden uusien toimintojen myötä melkein jokainen entinen toimintatapa ja prosessi joutui tarkastelun kohteeksi. Valtaosa myllättiin uusiksi pariinkin kertaan. Aika näyttää, onko radikaalien muutosten tie ollut hyvä ja tuottoisa valinta, ja hymyilyttääkö minua vielä edelleen kun vuosi vaihtuu taas uuteen.

 

Terveisin,


Suvi Lohilahti
COO – Maker3D