MAKER3D Oy on vuonna 2012 perustettu 3D-tulostukseen erikoistunut suomalainen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen 3D-tulostuksen ratkaisuja. Päätoimipisteemme on Helsingin Hernesaaressa Telakkarannalla, josta operoimme globaalisti. Logistiikkasopimustemme turvin toimitukset onnistuvat nopeasti sijainnista riippumatta.

Halumme alati kehittää palvelujamme näkyy toimintatavoissamme. Projektimme suoritetaan yritysyhteistyössä asiakkaidemme kanssa, jolloin molemminpuolinen tietotaito päivittyy työn ohella. Kehittääksemme palvelujamme, pyrimme löytämään hyviä yhteistyökumppaneita eri aloilta. Yli 1 000 projektin myötä olemme nousseet Suomessa alan tunnetuimpien yritysten joukkoon.

3d-tulostus.fi -verkkokauppa on yhtiömme hallinnoima. Kaupastamme voit hankkia edustamiamme tulostimia, niihin liittyviä oheistarvikkeita sekä olla tuotteiden ympärille kehitetyn palvelukonseptin asiakas. Halutuimpia tuotteitamme ovat tällä hetkellä kahden maailman suosituimman työpöytätulostimia valmistavan yrityksen Formlabsin sekä Ultimakerin tuoteperheet.

Fuusio

3D-tulostus on nopeasti löytämässä jalansijansa Suomessa. Grano näki 3D-tulostusbisneksen kasvupotentiaalin ja yhdisti oman 3D-yksikkönsä Maker3D:hen. Fuusion myötä asiakkaille voidaan tarjota yhä parempia ratkaisuja avaimet käteen -periaatteella.

Granon 3D-palvelu aloitti elokuussa fuusion toisen alan yrityksen, Maker3D:n kanssa. Fuusion myötä Granon 3D-tulostustuotanto siirtyy Maker3D:lle ja Grano säilyy jatkossa yrityksen osakkaana. Kumppaniksi valikoituneella, pääasiassa Helsingin Hernesaaressa toimivalla, Maker3D:llä oli Granon mielestä paras näkemys, kokemus ja kyky tehdä suunnittelutyötä.

Lue lisää

Missio

Missionamme on halu olla mukana muuttamassa maailmaa uudistamalla lukkiutuneita toimintamalleja ja avaamalla ovia uuteen oivaltavaan ajatteluun teknologisen vallankumouksen harjalla. Haluamme 3D-tulostuksen helposti saataville, välttää turhaa tuotantoa ja minimoida raaka-aineiden käyttöä; haluamme toimia kestävän kehityksen ja ekologisen ajattelun kärjessä.
Ydinliiketoimintamme perustuu 3D-menetelmien hyödyntämiseen ja mahdollisuuksien yhdistämiseen uusien teknologioiden kanssa. Lähinnä sydäntämme on kuitenkin halu tarjota asiakkaillemme ainutlaatuinen ja ennakko-odotukset ylittävä palvelukokemus. Haluamme olla merkityksellinen.

Visio

Visiomme on olla 3D-liiketoiminnan suunnannäyttäjä ja toimintamallien uudistaja. Syvä ymmärrys ja ongelmien ratkaisukyky sekä kekseliäs tapamme yhdistää digiteknologioita on murtanut kankeita käytäntöjä ja luonut uusia mahdollisuuksia meidän ja asiakkaidemme liiketoimintoihin. Tulevaisuudessa olemme kansainvälisesti tunnustettu toimija, jonka onnistumiset ovat yleisenä mielenkiinnon kohteena.

Arvot

Menestyksemme perustuu luovaan strategiseen, ”palvelu-hyöty-edellä” -ajatteluun, jossa rohkeus ja valmius muutoksiin, terävä analyysikyky sekä nopea päätöksentekoprosessi tuottavat tulosta.

Yrityksemme organisaatio on matala ja johtaminen perustuu itsenäisesti toimiviin, tulosvastuullisiin tiimeihin, joilla on valta valita, suunnitella ja toteuttaa asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeista lähtevät palveluratkaisut.

Yrityksemme on motivointiorganisaatio, jossa arvostamme toisiamme ja jossa suosimme avointa, rakentavaa keskustelua niin talon sisällä kuin ulkopuolella.

JÄSENYYDET, MAININNAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIMME