Skip to main content

Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 24.5.2018

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Maker3D Oy:n tarjoamia palveluita sekä www.maker3d.fi ja www.3d-tulostus.fi sivustojen palveluita.

Yleistä

Maker3D Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

3D-tulostus.fi verkkokauppa pohjautuu Vilkas Oy:n SAAS palveluun. Vilkas Oy toimii 3D-tulostus.fi kaupassa tietojen prosessoijana ja Maker3D Oy rekisterinpitäjänä. Lue Vilkas Oy:n tietosuojakäytäntö. Maker3d.fi sivusto sijaitsee Euroopassa OVH:n konesaleissa, sen kautta kerätyt tiedot tallentuvat OVH:n palvelimille.

Maker 3D Oy kerää tarvittavia tietoja pystyäkseen tuottamaan palveluaan: 3D-tulostus- ja laite- sekä tarvikemyyntiä. Tietoja kerätään pääasiallisesti asiakkaan omasta syötteestä tilausprosessien yhteydessä, sekä asiakkaan lähettämistä sähköposteista.

Tilaavista asiakkaista kerättäviä tietoja:

 • Nimi, osoite sekä yhteystiedot
 • Tilaukseen liittyvät tiedostot mm. 3D-mallit
 • Tilaus ja toimitustiedot
 • Laskutus ja maksutiedot
 • Tarvittavat tiedot tukea ja takuuta varten
 • Tarvittavat tiedot lakisääteisiä toimintoja, kuten kirjanpitoa varten

Kaikista sivustolla vierailijoista keräämme

 • Anonymisoitua sivuston selaus ja käyttötietoja.

Lisäksi sivustoilla käytetään evästeitä sekä paikallista tallennusta tunnistamaan käyttäjä ja tuottamaan parempi palvelu. Käyttäjä voi kieltää selaimestaan evästeiden käytön, mutta emme takaa palveluiden täyttä toimivuutta ilman evästeiden tallennusta.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Maker3D Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Henkilötietojen käsittely

Asiakastietoihin on pääsy vain Maker3D Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Tiedot säilytetään pääasiassa sähköisenä. Lähetyksiin liittyvät tulosteet paketoidaan toimituksen mukaan ja muut satunnaiset tulosteet tuhotaan asianmukaisesti.

Käytämme vain luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Lista luotetuista kumppaneista, joille voimme luovuttaa tietoja

 • Vilkas Oy (www.3d-tulostus.fi)
 • OVH Finland Oy (www.maker3d.fi)
 • Procountor (laskutus ja kirjanpito)
 • Maksuturva Group Oy (maksuliikenne)
 • Logistiikkakumppanit (mm. Posti, Matkahuolto, DHL jne.)
 • Svea (osamaksu ja luotto)
 • Google (dokumenttien säilytys, anonymisoitu selaustieto)
 • Insightly (asiakasrekisteri)
 • mailChimp (uutiskirje)

Lisäksi voimme luovuttaa tietoja viranomaisille.

Näistä kumppaneista Google, Insightly ja mailChimp toimivat Yhdysvalloissa, joten tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle. Valitut EU:n ulkopuoliset kumppanit ovat luotettavia ja heitä sitoo EU-US Privacy Shield sopimus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; ja (viii) automaattisen päätöksenteon olemassaolo, sekä merkitykselliset tiedot tällaiseen käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle (GDPR 15 art.);

oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);

oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);

oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti rekisterin ylläpitäjälle.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissaan tapahtuu muutoksia.

Rekisteröity voi antaa ja peruuttaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisen sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen ilmoittamalla asiasta tässä rekisteriselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilöllemme sähköpostitse. Lisäksi Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden toteuttamiseen tai asiakassuhteen hoitoon liittyvää viestintää.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Maker3D Oy (Y-tunnus: 2468562-2)
Laivakatu 300150 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:

tietosuoja@maker3d.fi

Muissa asioissa auttaa asiakaspalvelumme:

asiointi@maker3d.fi
asiakaspalvelu@3d-tulostus.fi