Skip to main content

Case – Maker3D <3 Pindora

Pindora on lukon lisälaite, joka mahdollistaa oven avaamisen langattomasti.

Maker3D ja Pindoran yhteistyö juontaa juurensa vuoteen 2016. Tuomas Koski Pindoralta toteaa, ettei heillä ollut tuolloin juurikaan kokemusta fyysisten laitteiden rakentamisesta. Myös 3D-tulostaminen oli lähestulkoon vieras käsite. “3D-tulostuksesta olimme vain kuulleet ja katsoneet videoita siitä mitä teknologialla voisi mahdollisesti tehdä. Aloimme opiskelemaan 3D-tulostusta käyttämällä kirjastojen 3D-tulostimia. Huomasimme nopeasti, että hypoteesimme kävi toteen: 3D-tulostoksella saa tuotteiden uusimmat versiot loppuasiakkaille koekäyttöön lähes välittömästi”, Tuomas kertoo.

Päätös yhteistyön aloittamisesta Maker3D:n kanssa syntyi jo ensimmäisellä käynnillä Makerin toimitiloissa Hernesaaressa.

“Saimme heti asiantuntevaa briiffausta työkaluista, materiaaleista, eri tulostustekniikoista ja niiden sopivuudesta eri käyttötarkoituksiin. Tämä on erittäin tärkeää, kun mietitään pidemmällä tähtäimellä niin teollista kuin ympäristöllistä tehokkuutta. Saimme myös hyvää konsultaatiota eri tulostimista. Ostimme nopeasti ensimmäisen oman tulostimen, jonka huollossa ja käytössä sekä tietysti tulostettavien osien suunnittelussa saimme valtavasti apua ja ohjeita. Koska opimme Maker3D:n avustuksella heti niin sanotut ”best practicet”, pystyimme keskittymään itse tuotteiden kanssa työskentelyyn”, Tuomas kertoo ja jatkaa vielä: “Maker3D:n kanssa yhteistyö on hyvin läpinäkyvää sekä toiminta jämptiä. Luotettavalla palvelulla Maker3D auttaa Pindoraa kehittämään luotettavia tuotteita. En voi muuta kuin suositella.”

Tehokkuutta toimistotyöskentelyyn

Pindora herätti kiinnostusta myös Maker3D:lla. Lukkoon helposti asennettava lisälaite on osoittautunut kustannustehokkaaksi ja selkeäksi käyttää. Pindoran käyttöönotto oli yksinkertaista ja se on heti alusta alkaen helpottanut jokapäiväistä arkea. Oven avaaminen esimerkiksi asiakkaalle sujuu yksinkertaisesti naputtamalla nelinumeroinen koodi puhelimeen, sen sijaan että ovi juostaan avaamassa aina ovikellon soidessa. “Olemme luopuneet perinteisestä avainten käytöstä. Enää ei ole huolta avainten kadottamisesta tai unohtamisesta, sillä henkilökunnalle riittää kun on puhelin mukana. Jokaisella työntekijällä on oma koodi, joten esim. työaikaa kirjatessa on helppo tarkistaa omat menemiset ja tulemiset. Lisäksi Pindoran käyttö ja hallinnointi on todella helppoa!”, Maker3D:n toimitusjohtaja Jarkko Lohilahti kertoo tyytyväisenä.

3D-tulostuksen lisäarvo

“Tässä projektissa on kulminoitunut hyvin 3D-tulostuksen ja palvelumallimme edut. Pindora on voinut kehittää ja valmistaa tuotettaan ilman suuria työkalukuluja sekä saanut useita sarjojen välisiä iteraatioita. Tuote on kehittynyt jatkuvasti saatujen asiakaspalautteiden ja testausten kautta. Kysynnän ja sarjakokojen kasvaessa päädyimme sarjavalmistukseen teolliseen tuotantoon tarkoitetulla 3DSystemsin ProX SLS 500 -järjestelmällä Pindoran keskittyessä rauhassa tuotekehitykseen. Seuraava vaihe on sitten tuotteen sarjavalmistus perinteisin menetelmin.” Summaa Maker3D:n 3D-tuotannon tuotepäällikkö Tony Puronranta.

3D-tulostuksen edut kuvattuna tuotteen elinkaaren aikana suhteessa kappalemäärään.

 

Ystävällisin terveisin,


Suvi Lohilahti
COO – Maker3D