Skip to main content

Vuosien saatossa olemme olleet mukana lukuisissa taideprojekteissa. Näitä projekteja on yhdistänyt lähinnä se, että koskaan ei voi tietää mitä seuraavaksi tulee eteen. 3D-skannauksesta on hyötyä taiteilijoille monin eri tavoin. Joku on skaalamassa veistostaan, toinen tarvitsee mallinsa digitaaliseen muotoon jatkokäsittelyä varten, kolmannella kiire saada kilpailuun muoto, jota ei saa suoraan mallinnettua ja neljäs haluaa kopion teoksestaan muotintekoon. Teemme yhteistyötä jo paikkansa vakiinnuttaneiden, vasta alaa opiskelevien tai omia teoksiaan verkon kauppapaikoilla myyvien taiteilijoiden kanssa. Pyrimme saamaan aikaan vaikuttavimman ratkaisun budjetin puitteissa. Yleensä kyseessä ei ole pelkkä skannaus, vaan se on yksi osa projektia johon saattaa sisältyä datankäsittelyä, tulostusta, valua, laserleikkausta yms. Skannauksen hyöty on monimutkaisen pinnan siirtämisessä tietokoneella jatkokäsiteltävissä olevaan muotoon, josta saadaan tarvittaessa valmistettua fyysisiä kappaleita.


Kuva 1. Kipsireliefin 3D-skanni tekstuureilla, tekijä tuntematon.

Skannauksessa kappaleen pintaan heijastetaan valoa ja pinnanmuoto saadaan mitattua kappaletta vahingoittamatta. Käytössämme on käsiskanneri, joka mahdollistaa suurempienkin veistosten skannauksen. Pienemmät teokset skannaamme pöytäskannerilla.

Käytössämme olevalla laitteistolla ei ole mahdollista skannata kappaleen sisälle jääviä muotoja, eikä syviä onkaloita. Läpinäkyvät ja kiiltävät kappaleet saamme skannattua skannaussprayn avulla.

Tyypillisiä skannauksen käyttökohteita taidepuolella

Skaalaus

Taiteilija haluaa skaalata tekemäänsä teosta suuremmaksi tai yleensä pienemmäksi muotin tekoa varten. Pöydälle mahtuvalla vestoksella voi olla suurempi potentiaalinen asiakaskunta kuin kaksimetrisellä. Kustannukset kulkevat usein tilavuuden kanssa käsi kädessä ja mittojen puolittaminen pudottaa tilavuuden kahdeksasosaan.


Kuva 2. Skaalauksen vaikutus tilavuuteen.

Digitointi

Teoksen/esineen muoto halutaan tallentaa myöhempää käyttöä varten. Skannauksia on tehty myös varmuuden vuoksi, ettei tarvitse aloittaa tyhjästä teoksen hajotessa kuljetuksessa.


Kuva 3. Kipsireliefin 3D-skanni tekstuureilla, tekijä tuntematon.

Jatkokäsittely

Taiteilijalla on puolivalmis teos tai sen osa jonka muoto siirretään digitaaliseen muotoon ja sitä lähdetään muokkaamaan mallinnusohjelmassa. Vaikeasti käsityönä toistettavan muodon tuonti mallinnusohjelmaan, jossa se voidaan liittää osaksi muuta kokonaisuutta. Voimme myös käsitellä muualla tuotettua skannidataa.


Kuva 4. Kipsireliefin 3D-skanni ilman tekstuureja, tekijä tuntematon.

Kopiointi

Joskus halutaan tehdä kopio olemassaolevasta kappaleesta, ettei alkuperäistä teosta tarvitse käyttää muotin valmistuksessa tai esimerkiksi mainoskuvauksissa. Käsityönä tehtynä pullonkaulana olevan aikaavievän tuotteen osan siirtäminen tulostettavaan muotoon.

Tyypillisesti skannausprojektien hinnat lähtevät parista sadasta, mutta hinnoittelu on aina tapauskohtaisia. Usein skannauksen lisäksi projektiin kuuluu lisäksi datan käsittelyä, tulostus ja mahdollisesti vielä tulosteen jälkikäsittelyä.

Alla latauslinkki demoskanniin (zip 76,6 MB):
Kipsi.zip

Parhain terveisin,


Peter Broberg – Maker3D
Suunnittelija
peter.broberg(at)maker3d.fi

3D-skannauksen käyttökohteita osa-1

3D-skannauspalvelu