Skip to main content

Vantaan Pumppupuiston Työmaamalli  Lehdolle

 

Toteutimme pienoismallin Vantaan Kaivokselaan rakennusyhtiö Lehdon työmaalle. Se on sijoitettu työmaatoimistoon, jossa mallin tarkoituksena on havainnollistaa kehittyvää aluetta asukkaille ja uusille työntekijöille.

Talot 3D-mallinnettiin uudestaan arkkitehtimallinnuksia ja julkisivupiirustuksia apuna käyttäen 1:200 mittakaavaan. Lisäksi projekti sisälsi työmaa-alueella käytetyt työvälineet kuten kurkinosturit, kurottajat, betoniautot, roskalavat jne. Näiden tulostettujen pienoismallien avulla asiakkaan on helppo havainnollistaa projektin aikana käytettyjen työvälineiden sijaintia.

“Pienoismalli on ollut päivittäin käytössä ja se on osoittautunut todella hyväksi työkaluksi työnohjaukseen” – Joni Komminaho, Lehto Asunnot   

Pienoismalli luotiin kasautuvaksi muovilevylle mihin painettiin alueen pihasuunnitelma vastaavassa mittasuhteessa. Osat ovat irroitettavissa ja tarkasteltavissa erillisinä osina. Taloille on leikattu niille sopivat kolot. Kokonaisuus on luotu myös laajennettavaksi.