Skip to main content
Teksti Laura Sumuvirta | Kuvat Meeri Utti

3D-tulostus on nopeasti löytämässä jalansijansa Suomessa. Grano näki 3D-tulostusbisneksen
kasvupotentiaalin ja yhdisti oman 3D-yksikkönsä Maker3D:hen. Fuusion myötä asiakkaille voidaan
tarjota yhä parempia ratkaisuja avaimet käteen -periaatteella.

Granon 3D-palvelu aloitti elokuussa fuusion toisen alan yrityksen, Maker3D:n kanssa. Fuusion myötä
Granon 3D-tulostustuotanto siirtyy Maker3D:lle ja Grano säilyy jatkossa yrityksen osakkaana. Kumppaniksi
valikoituneella, pääasiassa Helsingin Hernesaaressa toimivalla, Maker3D:llä oli Granon mielestä paras
näkemys, kokemus ja kyky tehdä suunnittelutyötä.

– Grano kiinnostui erityisesti kyvystämme suunnitella tuotteita. He näkevät, miten maailma on
muuttumassa ja 3D-tulostus tulee olemaan merkittävä osa tätä kehitystä, Maker3D:n perustaja ja
toimitusjohtaja Jarkko Lohilahti kertoo.

3D-tulostus taipuu moneen

Maailmalla laajaa mediahuomiota saaneet 3D-tulostetut talot eivät aivan vielä vastaa todellisuutta. 3D-
tulostusta hyödynnetään lähinnä teollisuuden varaosien valmistuksessa, prototyypeissä sekä
pienoismalleissa. Liiketoiminta on yhä enemmän kehittymässä siihen suuntaan, että tulostetaan erilaisia
tuotanto-osia.

– Aika yleistä on, että on suunniteltu jokin uusi teknologiatuote, joka vaatii kotelon. Ennen tuotteen
siirtymistä massatuotantoon ensimmäiset sarjat tehdään tulostustekniikalla. Jopa 10 000 kappaleen
sarjoissa 3D-tulostus on kilpailukykyinen tekniikka ketteryydellään, Lohilahti sanoo.
Suomessa alan kilpailu kovenee vauhdilla. Useat toimijat ovat onnistuneet kasvamaan lisääntyneen
kysynnän ansiosta. Tulostuslaitteitakin toimittava Maker3D on huomannut 3D-innostuksen lisääntyneen
myös asiakkaiden keskuudessa.

– Laitteita toimittaessamme olemme huomanneet monien asiakkaidemme löytäneen omalle
toimialalleen parhaat menetelmät hyödyntää 3D-tulostustekniikkaa. 3D-tulostuksen
mahdollisuudet ovat niin monipuoliset, että käyttökohteita on lukemattomia, Lohilahti toteaa.

Paremman asiakaskokemuksen puolesta

Fuusion ansiosta palveluiden laatu ja toimitusvarmuus paranevat. Granon korkeatasoinen tuotantokoneisto
yhdessä Maker3D:n ammattitaidon kanssa tukevat 3D-liiketoiminnan kehitystä. Jatkossa pystytään
valmistamaan nopeasti ja laadukkaasti isojakin sarjoja.

Lohilahti kokee fuusion vahvuudeksi ennen kaikkea laaja-alaisen alan tuntemuksen ja asiakkuushallinnan.
– Meidän välille on syntynyt eräänlainen isä-poika -asetelma, jossa saamme Granolta suuren yhtiön
tuen ja opimme toinen toisiltamme, Lohilahti sanoo.

Kokonaisvaltaista palvelua

– Meille on tärkeää, että voimme olla inhouse-toimija, joka pystyy olemaan mukana jokaisessa
tuotantovaiheessa aina tuotekehityksen alkupäästä tuotteen elinkaaren loppuun eli
varaosatuotantoon asti, Lohilahti toteaa.

Tuoreen fuusion myötä tavoitteena on kehittää alalle täysin uudenlainen palvelukulttuuri. Lohilahden
mukaan kyse on avaimet käteen -periaatteesta, jolloin asiakkaan ei itse tarvitse ymmärtää 3D-
tulostusteknologiaa. Uudessa palvelukäytännössä asiakkaalla on vain idea, jonka toteuttamiseen löydetään
sopiva ratkaisu.

– Laajempi tavoitteemme on tulla tunnetuksi toimijaksi Pohjoismaissa. Haluamme kasvattaa
markkinaosuuttamme Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja Baltiassa, Lohilahti
sanoo.

3D-buumi ei hiljene

Alan vuosittainen globaali kasvu on ollut 20–30 %:n tasolla. Suomeen Lohilahti povaa jopa 50 %:n kasvua.

– Laitteistot, menetelmät ja materiaalit paranevat jatkuvasti, ja piensarjavalmistuksessa siirrytään
yhä enemmän valmistamaan kappaleita suoraan tarpeeseen. Se, että tuotteita lähdetään jo
suunnittelemaan valmistettavaksi tulostustekniikalla, mahdollistaa paljon, Lohilahti sanoo.

Seuraavana isona harppauksena alalla Lohilahti näkee 3D-tulostusmenetelmien laajemman käyttöönoton
digitalisoituvan terveydenhuollon työkaluna. Menetelmien tehokkuudesta on todisteita; esimerkiksi
kirurgien työ nopeutuu ja virheet vähenevät.