Skip to main content

Verisuonikirurgiassa 3D-tulostetut implantit ratkaisevassa roolissa

Saksassa University of Mainz Cardiothoracicin ja Vascular Surgery Departmentin kirurgit ovat siirtyneet 3D-tulostustekniikkaan. Se tuo apua verisuonikirurgiassa monimutkaisten suunnitteluprosessien ennakoimiseen ja parantamiseen. Tekniikkaa käytetään 3D-tulostettuihin potilaskohtaisiin malleihin, joista verisuoni-implantit suunnitellaan.

3D-biotulostusta on tutkittu kudos- ja elinimplanttien kehittämiseksi. Kirurgisen tiimin mukaan 3D-tulostus ei ole pelkästään parantanut implanttien suunnittelua, vaan mahdollistanut myös prosessin kustannusten huomattavan alenemisen. Etukäteissuunnittelu vähentää leikkaukseen käytettävää aikaa ja se voidaan suorittaa tehokkaammin. Prof. Dr. Dorweilerin mukaan potilaskohtaisilla malleilla on mahdollista vähentää leikkausaikaa 5-45 minuuttia. Tutkimukset ovat yhä käynnissä, mutta jos ajatellaan tavallisen leikkauksen ajan olevan 2-4 tuntia, se tarkoittaa 40% ajansäästöä.

Eräässä äskettäisessä tapauksessa tiimi otti vastaan 53-vuotiaan naisen, joka oli käännytetty pois useista sairaaloista suuren leikkausriskin sekä sen monimutkaisuuden vuoksi. Naisella oli niskassa valtimonpullistuma, joka aiheutui aortan epämuodostumasta sydämen läheisyydessä. Koska tietokonetomografialla ei onnistuttu saamaan riittävästi tietoa leikkausta varten, tiimi teki 3D-tulostetun mallin potilaan anatomiasta. Sen avulla saatiin ensimmäistä kertaa selville, kuinka suuri ongelma oli kyseessä ja mistä se oli lähtöisin. Malli oli ratkaisevassa roolissa 3-vaiheisen operaation onnistumiselle.

Lähde: 3DERS