Skip to main content

3D-tulostusta Suomalaisessa valmistavassa teollisuudessa

3D-tulostus Suomessa on kasvava ala. Materiaalia lisääviä valmistustekniikoita tarjoavat yritykset ovat vielä liikevaihdollisesti vertailtaessa vain pieni osa valmistavaa teollisuutta. Vuotuinen alalle asetettu kasvuennuste kuitenkin asettuu keskiarvoltaan noin 30 prosentin luokkaan – asiaan on siis syytä perehtyä.

On vaikea asettaa raameja, mihin kaikkeen 3D-tulostus soveltuu. Elämme vuotta 2017 jolloin ihmissolujen tai titaanin tulostaminen ei enää riko uutiskynnystä. Uuden tuotteen muodolta vaaditaan paljon. Sen tulee olla stabiili kuljetushihnoilla, miellyttää taiteilijaa sekä toimia vielä uutena edistyksellisempänä tuotteena. Haastavat muodot, jotka olisi mahdotonta valmistaa muilla menetelmillä tai joka olisi rahallisesti kannattamatonta pienen sarjakokonsa takia, voidaan nyt valmistaa tulostamalla.

3D-tulostimien rajallinen tuotantokapasiteetti on parhaimillaan yksittäisiä kappaleita tai pieniä sarjoja valmistettaessa eikä se näin ollen haasta perinteisiä massavalmistuksen menetelmiä; vielä. Tällä hetkellä 3D-tulostus on parhaimillaan prosessien tehostajana. 3D-tulostin tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kun puhutaan yksittäisistä kappaleista aina muutaman sadan kappaleen sarjoihin. Se on erinomainen apu, kun jokin osa pitää saada nopeasti. Teollisuuden erikoistyökalut, varaosat, piensarjavalmistus, markkinointimallit tai vaikkapa havaintomallit ovat hyviä tulostuskohteita.

Tänä päivänä 3D-tulostaminen on kasvava trendi Suomen teollisuudessa. Nyt tulostellaan pääasiassa prototyyppejä, varaosia ja pienoismalleja. Konekanta ja osaaminen ei vielä vastaa tarvetta. Tämä on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon yhden tulostustekniikan rajallisuuden. Tulostustekniikoita on useita ja ne ovat toinen toistaan parempia eri asioissa. Yhtä kaikessa toimivaa tulostustekniikkaa ei ole, joten täyden hyödyn saavuttamiseksi vaadittaisiin monipuolinen laitekanta, joka taas sitoisi liiaksi resursseja. Tähän ongelmaan on olemassa 3D-tulostuspalvelut.

Maker3D

– Maker3D on suomalainen 3D-tulostuksen osaaja. Meiltä saat käyttöösi asiantuntevan henkilöstön, monipuolisen laitekannan sekä verkoston, jotka yhdessä mahdollistavat ideasi kehittymisen valmiiksi tuotteeksi.

 

Toimimme eri teollisuusalojen toimijoiden kanssa ja sieltä tulee myös iso osa tilauksistamme. Olemme määrätietoisesti kehittäneet henkilökuntaamme vastaamaan tämänkaltaiseen kysyntään. Mennyt vuosi 2016 kuitenkin osoitti, että pystymme toimittamaan haluttua laatua asetettujen aikarajojen puitteissa.

Tyypillinen asiakkaamme on yritys joka tarvitsee vanhan osan tilalle jotain uutta ja tehokkaampaa ratkaisua. Uutta voidaan lähteä toteuttamaan vanhan suunnittelun pohjalta tai jopa vanhan tuotteen kautta käyttäen apuna 3D-skannausteknologioita. Asiakaamme voi toimittaa osan meille ja me skannaamme sen 3D-skannerilla. Prosessin jälkeen saamme osasta 3D-geometrian, jonka muokkaamme asiakkaan haluamalla tavalla. Kappaleen geometriaa muokataan kestävämmäksi ja valitsemme myös kappaleeseen kohdistuvasta rasituksesta riippuen kestävimmän tulostusmateriaalin. Kun asiakas toteaa osan kestäväksi, syntyy usein sopimus, jolloin alamme toimittamaan eri osia piensarjoissa. Kyse voi olla varaosista, jigeistä tai mistä tahansa kappaleesta, mikä matalan valmistusmääränsä takia on kustannustehokkainta valmistaa 3D-tulostamalla. Usein tulostaminen on myös ratkaisu, jos kyseistä osaa ei enää valmisteta.

– Kerromme asiakkaallemme, jos koemme että jokin muu tuotantotekninen menetelmä on 3D-tulostamista järkevämpi ratkaisu. Tämä on ollut yksi arvolupauksistamme alusta alkaen. Toimintamme aikana olemme kasvattaneet laajan verkoston eri alojen toimijoita, joiden palveluihin ohjaamme asiakkaitamme.

Pienoismallit ovat kysytty tulostuskohde. Esimerkiksi kaivosteollisuuteen kaavaillun uuden välineistön ymmärtäminen, analysoiminen ja arvioiminen onnistuu konkreettisen pienoismallin avulla paremmin kuin tietokoneen näytöltä esiteltäessä. Isoista projekteista halutaan usein myös tarkkoja pienoismalleja – tällaisia projekteja olemme tehneet ja niistä on tullut kiitosta. Messuilla 3D-tulostetut mallit keräävät aina kiinnostuneita katseita. Pienet markkinointimallit aina isoihin messumalleihin ovat olleet yksi aihepiiri johon palvelumme on korkean kysynnän johdosta fokusoitunut – pystymme tuottamaan ideasta lopputuotelaatuisia kappaleita.

– Olemme laajan kirjon eri tulostustekniikoita tarjoava suomalainen 3D-tulostuspalvelu. Monipuoliset jälkikäsittelyvaihtoehtomme mahdollistavat tulosteiden monipuoliset sovelluskohteet. Alakohtaisesti pitkän kokemuksemme myötä olemme toimineet monialaisesti ja otamme mielellämme vastaan haastavimmatkin projektit.

3D-tulostus.fi

Omalle tulostimelle tulee tarve usein silloin, kun halutaan pysyä kehityksen kärjessä. Halutaan että henkilöstö ymmärtää uuden asian perusperiaatteet ja ovat tarvittaessa kykeneviä tuottamaan haluttuja kappaleita omalla laitteistolla. Tarjonta tulostimille on laaja. Vuosien takainen, sittemmin puhjennut ja liikoja lupaillut 3D-tulostus -kupla kummittelee vielä laitehankintaa suunnittelevalle. Tämä näkyy mainospuheissa, joissa alle tuhannen euron laitetta myydään ammattikoneena. Turvallisinta on hankkia laitteisto, mikä on saanut kiitosta erinäisissä testeissä ja on muutenkin näkyvä osa alaa. Tärkeä seikka, jolla pidetään huolta parhaasta mahdollisesta tulostujäljestä ja lisätään laitteen käyttöikää on asianmukainen ja osaava laitteiden huolto. Joskus 3D-tulostimeen saattaa tulla vikoja. Tällaisissa tilanteissa on hyvä olla varma varaosatoimittaja, sekä iso internet -yhteisö antamassa vastauksia kysymyksiin. Edustamamme tulostinmerkit Formlabs ja Ultimaker ovat oman tulostustekniikkansa ykkösnimiä. Karkeasti kahden ja neljän tuhannen euron koneet ovat meillä käytössä omassa Maker3D-tulostuspalvelussakin. Kokemuksemme näistä kahdesta laitevalmistajasta ovat niin positiivisia, että voimme puhua oikeista työkoneista. Ultimaker valmistaa perinteisiä FDM-tulostimia, jotka käyttävät materiaalinaan kuumapään läpi pursotettavaa muovilankaa. Formlabsin SLA-tekniikka perustuu selektiivisesti valolla kovetettavaan fotopolymeerihartsiin. Tulostimien lisäksi kauppamme tarjoaa tulostusmateriaalit, 3D-skannerit, suunnitteluohjelmistoja, huoltoja sekä varaosia. Tuotteisiimme voi tutustua osoitteessa www.3d-tulostus.fi

 

Alkuperäinen kirjoittamamme artikkeli löytyy Teollisuuden Näytelehden uusimmasta numerosta 1-2/2017

 

– Lauri Pitkänen

  Maker3D