Skip to main content

VTT vahvistaa metallien 3d-tulostuksen pilotointiympäristöä: jauheet tuotekehityksen tulevaisuuden askel

 

Valtion tutkimuskeskus VTT materiaalikehityksen edelläkävijä 3D-tulostuksessa.

VTT on saanut uuden plasmakäsittelylaitteiston, jolla päästään vaikuttamaan eri raaka-ainejauheiden ominaisuuksiin. Tulevaisuudessa käsittelyn merkitys korostuu metalli-keraami-komposiittijauheiden prosessoinnissa.

Laitteisto on osa VTT:n jauhemaisten materiaalien pilotointiympäristöä ja niitä on vain muutama Euroopassa. Sillä on mahdollista demonstroida pilot-mittakaavan koko valmistusketju jauheesta tuotteeksi. Tästä hyötyvät varsinkin kone- ja laitevalmistajat sekä energiateollisuus.

Alkuperäiseen uutiseen pääset tästä