Skip to main content

Opetushallituksen rahoittama hanke tuo 3D-tulostuksen osaksi uutta opetussuunnitelmaa

Pänttäyksestä printtaukseen on Opetushallituksen rahoittama, monen toimijan kokeilun kehittämisen ja innovoinnin kärkihanke, joka tuo 3D-tulostuksen ja robotiikan luontevaksi osaksi uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Uudet pedagogiset sovellukset luovat erilaisille oppijoille mahdollisuuden oppia pelillisyyden ja kokeilun kautta ilmiöitä ja oppiaineita yhdistäen (Lähde: Pänttäyksestä printtaukseen).

Vaasan kristillisen koulun vararehtori Henrik Vähäkangas kertoo rahoituksen mahdollistaneen 3D-tulostimen oheislaitteineen ja ohjelmistoineen hankittavaksi koululle. Ainoana Suomessa opetuksessa ovat mukana myös ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat. Kaiken kaikkiaan osallistuvia kouluja on yhteensä seitsemän eripuolelta Suomea. Hankkeen tutkimus- ja kehitystyötä tekevät Aalto-Yliopisto, Metropolia-ammattikorkeakoulu sekä 3DBear-yritys.

Oppilaille 3D-tulostus on hyvä keino nähdä koko ideasta tuotteeksi -tapahtumaketju. Prosessin myötä hahmotuskyky, mielikuvitus ja ideointikyky saavat hyvää harjoitusta. Tavoitteena on jokaisen oppilaan mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa ainakin yksi tuote lukuvuoden aikana. Uusi tekniikka on otettu innostuneena vastaan ja haaveita jatko-opiskeluun aiheesta on myös ilmennyt.

Lähde: KESKIPOHJANMAA