Skip to main content

Laserpohjaisella 3D-tulostustuksella toimivampia kasvualustoja hermosolujen kasvatukseen

Väitöstyössä on kehitetty laserpohjainen 3D-tulostusmenetelmä, jolla biomateriaalista voidaan valmistaa monimutkaisia tukirakenteita mm. monikykyisistä kantasoluista erilaistetuille hermoille. Kantasolut ovat antaneet uutta toivoa hermostoperäisten sairauksien tutkimukseen.

Soluja kasvatetaan laboratoriossa viljelymaljan pohjalla, jonka tasainen muovinen tai lasinen tartuntapinta ei ole paras mahdollinen kasvatusalusta.

Kaksi- ja kolmiulotteisten mikrorakenteiden valmistus biomateriaaleista laserpohjaisella 3D-tulostusmenetelmällä (= kaksoisfotoniviritykseen perustuvalla polymeroinnilla, 2PP) sopii aikaisempaa valolitografiaa paremmin tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön. Alle 100 nanometrin viivanleveyksille monimutkaisissa kolmiulotteisissa rakenteissa päästään 2PP-tekniikalla tietokoneella laadituilla 3D-mallien perusteella.

Parasta materiaali- ja rakenneyhdistelmää etsittiin lasersäteilyyn reagoivista biomateriaaleista, kuten polymeeri-keraami-yhdistelmämateriaalista ja proteiinista.

Lähde: Tampereen Teknillinen Yliopisto