Skip to main content

Ideasta valmiiksi tuotteeksi – 3D-tulostimen käyttö yrityksen tuotekehityksen apuvälineenä

3D-tulostus (rapid prototyping) oli alunperin prototyyppien tuottamiseen kehitetty valmistustekniikka. 1990-luvun lopulla 3D-tulostuksen hyödyntämiseen tarvittavien sovellusten ja tekniikoiden kehittyminen sai yritykset kiinnostumaan 3D-tulostuksen tuomista mahdollisuuksista ja eduista tuotekehityksen apuvälineenä. Vielä vuosituhannen vaihteessa laitteistot olivat vielä epävarmoja ja kalliita käyttökustannuksiltaan, jolloin vain suurilla yrityksillä oli vara hyödyntää tekniikkaa. Tänä päivänä laitteistojen luotettavuus on noussut ja hinnat ovat laskeneet merkittävästi. Kaikilla tuotteita suunnittelevilla ja valmistavilla yrityksilla on oltava tieto tekniikan tuomista mahdollisuuksista.

Tuotekehitys

”3D-tulostus on nopeuttanut tuotekehitystä ja mahdollistanut erilaisten kokeilujen tekemisen entistä nopeammin. Suosittelemme 3D-tulostusta kaikille yrityksille, joissa suunnitellaan fyysisiä tuotteita.”

Hannes Jantunen. Manager, Mechanics & Project Management
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

Tuotekehityksessä tarvitaan tyypillisesti useita testikierroksia, joiden avulla tuote saadaan haluttuun toiminnallisuuteen ja muotoon. 3D-tulostuksen mahdollistamalla nopealla prototypoinilla saavutat kustannussäästöjä tuotekehityksen aikana. Prototyypit ovat (tapauskohtaisesti ajateltuna) edullisempia kuin perinteisin menetelmin valmistetut. Kun 3D-suunnitteluohjelmassa tehdyt suunnitelmat saadaan nopeasti kosketeltaviksi konkreettisiksi tuotteiksi, voit tuotteen kehittämiseen varattuna aikana tuottaa useamman iteraatiovaiheen. 3D-tulostuksen myötä suunnittelustasi tulee monipuolisempaa ja suunnittelun laatu paranee. Ennen tuotannon aloittamista valmistetulla prototyypillä varmistat tuotannon onnistumisen; tässä vaiheessa muutokset ovat vielä edullisia.

Valmistamastasi pikamallista (3D-tuloste) hyödyt esimerkiksi:

  • Pääset tarkastelemaan tuotteen geometriaa ja visuaalisuutta. Kädessä pidettävästä mallista on helpompi havainnollistaa tuotteen mittasuhteet ja geometrian muodot.
  • Pikamalleista on mahdollista tehdä toiminnallisia. Pääset testaamaan toleranssien sopivuuksia ja tuotteen ergonomiaa.
  • Valmiilla pikamallilla pääset tutkimaan tuotteen huollettavuuden mahdollisuuksia ja suunnittelemaan tuotantoon tarvittavia työkaluja. Työkaluvalmistuksessa kannattaa huomioida myös 3D-tulostuksen mahdollisuudet.
  • Voit aloittaa tuotteen pakkaussuunnittelun hyvissä ajoin ennen varsinaisen tuotteen valmistumista.
  • Pääset esittelemään tuotetta potentiaalisille asiakkaille ja myymään tuotetta ennakkoon. Tuotteesi esittelyllä ja asiakastesteillä saat paljon informaatiota tuotteen mahdollisuuksista markkinoilla.

Terveisin

Jarkko Lohilahti