Skip to main content

3D-tulostus mukana arktisten alueiden uudistuksissa

Mitä tarkoittaa arktisen alueen mikroenergia?

Elokuussa käynnistynyt kansainvälinen projekti etsii ratkaisua sähkönsaantiin syrjäisille alueille, joissa lämmityksenä on omavaraisesti saatavilla olevia biopolttoaineita.

Micro Combined Heat and Power System for Households (H-CHP) projektiin osallistuu suomesta Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä sekä Oulun ammattikorkeakoulu. Muita osallistujia ovat Skotlannin, Irlannin, Islannin ja Ruotsin energia-alan tutkimus- ja kehitysorganisaatioita sekä pk-yrityksiä.

Suomi on Luulajan teknillisen yliopiston ja Tromssan yliopiston kanssa yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä tuotannollisten pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ottamalla käyttöön 3D-tulostus uutena valmistustekniikkana erityisesti metalliosien tuotannossa.

Hanke pohjautuu Nivalan Elme Studiolle sijoitetun uuden metallitulostuslaitteen hyödyntämiseen sekä tutkimusryhmän 3D-tulostusosaamiseen. Muita osallistujia ovat 15 pohjoisen alueella toimivaa yritystä.

Lähde: Oulun yliopisto