Skip to main content

3D-TULOSTETTU JA DIGITAALISESTI SUUNNITELTU VÄLIAIKAINEN PROTEESI

Kokoproteesiin siirtyminen ei ole ongelmaton prosessi. Ikenen ja luiden parantumista pitää odotella hampaattomana ja kitalaen peittämisen pysyvyysongelma heikentää elämänlaatua. Esimerkissä 40 v nainen on menettänyt ison osan hampaista, mutta voimakas nielurefleksi on este kokoproteesille.

Hoitona alaleuan jäännöshampaiston puhdistus, ylläpito ja tavanomainen metallirenkainen osaproteesi. Yläpuolen suunnitteluun sisältyi viisi käyntiä.

1. Cerec Omnicam pintamallit ikenistä, kartiokeilakuvaus (3d röntgen) Orthophos SL ja kliiniset kuvat. Hahmoteltiin tulevat hampaiden paikat molemmille kaarille ja niiden mukaan 4 implanttia yläleukaan.

2. 3D-tulostettujen implanttiohjaimien (Cerec guide 2.0) avulla asetettiin täysin ohjatusti neljä implanttia yläleukaan ikenen alle.

3. Uusi kartiokeilakuva ja ikenen pintamallit otettiin4 kk implanttien luutumisen jälkeen

Implantit sijaitsevat ikenen alla ja tuleva proteesi (hampaat ja ien erikseen) voidaan suunnitella vertaamalla samanaikaisesti alkuperäisistä tilannetta. Tiedon perusteella voidaan valita määrämittaiset locatorit (implanttien tuet proteesiin) tekemään paikat virtuaalisesti proteesin pohjaan. Paljastuksen yhteydessä proteesi asettuu suoraan oikealle kohdalle. Ien ja hampaat (kokonaisena kaarena) printattiin Form2 tulostimella käyttäen bioyhteensopivia Nextdent Denture Base ja C&B materiaaleja, jotka jälki käsiteltiin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

4. Implanttien paljastus potilaalle, luun muokkaus, jäännöshampaiden poistaminen, ennalta valittujen locatorien sovittaminen ja proteesiin kiinnittäminen.

5. Väliaikainen siirtymäproteesi laitettiin paikalleen kahden päivä kuluttua.

Digitaalinen tekniikka yhdessä virtuaalisuunnittelun kanssa vähensivät käyntejä ja nopeuttivat siirtymisen heti osittain kiinteään proteesiin. Suunnitteluun ja valmistukseen kului 2h, kliiniseen työaikaan 3h. Hampaaton aika minimoitiin. Muutettavissa helposti pysyväksi, ottamalla pohjausjäljennös + alginaatti ikenen parannuttua. Valmis proteesi voidaan kopioida suoraan ilman välivaiheita.